خرداد ۱۴, ۱۳۹۶
Agreement-signing-23-1024x726

بررسی گزارش گری مالی عملکرد زیست محیطی شرکتهای آلاینده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مرداد ۳۱, ۱۳۹۵
Calculator

پیوست‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ (مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌)

مرداد ۱۷, ۱۳۹۵
Calculator

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۳۲ (کاهش‌ ارزش‌ داراییها)

مرداد ۱۷, ۱۳۹۵
Calculator

استاندارد حسابداری شماره ۳۱ ( داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای …)

مرداد ۱۷, ۱۳۹۵
Calculator

استاندارد حسابداری شماره ۳۰ (سود هر سهم)

مرداد ۱۷, ۱۳۹۵
Calculator

استاندارد حسابداری شماره ۲۹ (فعالیتهای ساخت املاک)

مرداد ۱۷, ۱۳۹۵
Calculator

استاندارد حسابدارى شماره ۲۸ (فعالیتهاى بیمه عمومى)

مرداد ۱۷, ۱۳۹۵
Calculator

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲۷ (طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌)

مرداد ۱۷, ۱۳۹۵
Calculator

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲۶ (فعالیتهای‌ کشاورزی‌)

مرداد ۱۷, ۱۳۹۵
Calculator

استاندارد حسابداری‌ شماره ۲۵ (گزارشگری‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف‌)

مرداد ۱۷, ۱۳۹۵
Calculator

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲۴ ( مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌)

مرداد ۱۷, ۱۳۹۵
Calculator

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲۳ (حسابداری‌ مشارکتهای‌ خاص‌)