خرداد ۱۴, ۱۳۹۶
Agreement-signing-23-1024x726

بررسی گزارش گری مالی عملکرد زیست محیطی شرکتهای آلاینده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

خرداد ۱۴, ۱۳۹۶
Agreement-signing-23-1024x726

تاثیر حسابداری زیست محیطی بر شاخص های مالی و عملیاتی شرکت های تولیدی

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۶
Agreement-signing-23-1024x726

حسابداری زیست محیطی

اسفند ۱۸, ۱۳۹۵
948315018

شغل حسابداری دارای چه حساسیتی است

بهمن ۲۲, ۱۳۹۵
Calculator

۲۶ آیتم در خلاصه وظایف تعریف شده یک حسابدار

شهریور ۱۱, ۱۳۹۵
24

شرح وظایف کارکنان مالی و اداری

شهریور ۱۱, ۱۳۹۵
bigstock-worker-standing-on-a-virtual-c-27030128-2(1)

افزایش نیروی کار شاغل

مرداد ۳۰, ۱۳۹۵
509060_620

بازرسان و حضور در مجامع

مرداد ۲۳, ۱۳۹۵
47481772111

تجدید ارائه صورت های مالی

مرداد ۱۷, ۱۳۹۵
Calculator

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۳۲ (کاهش‌ ارزش‌ داراییها)

مرداد ۱۷, ۱۳۹۵
Calculator

استاندارد حسابداری شماره ۳۱ ( داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای …)

مرداد ۱۷, ۱۳۹۵
Calculator

استاندارد حسابداری شماره ۳۰ (سود هر سهم)