مرداد ۳۰, ۱۳۹۵
6242

فریز نفتی در صورت اجرا چندان موثر نخواهد بود

مرداد ۳۰, ۱۳۹۵
نفت اعراب

وخامت اوضاع اقتصادی مردم عربستان به دلیل نفت ارزان

مرداد ۲۲, ۱۳۹۵
IMG18452645

با حضور کمپانی روسنفت سهم ایران از بازار نفت هند کاهش می یابد

مرداد ۱۷, ۱۳۹۵
N1

نفت و گاز جهان در حال تمام شدن نیست!

مرداد ۱۵, ۱۳۹۵
ImageHandler

افزایش تولید نفت، مهار تورم و جذب سرمایه گذاری در ایران